Wanneer moet ik een keuring laten doen?

  • Bij nieuwbouw is de keuring verplicht.
  • Bij herbouwen van een constructie: volledig afbreken of meer dan 40% van de buitenmuren van een constructie.
  • Bij verbouwen: aanpassingswerken waarbij het verharde oppervlak met meer dan 40 m² wordt vergroot.
  • Bij afkoppelingsprojecten: de aanleg van een gescheiden riolering op het openbaar domein.
  • Bij belangrijke wijzigingen: bv. De aanleg van een zwembad.
  • Na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid, op aanvraag van de rioolbeheerder.