Wanneer is een herkeuring noodzakelijk?

  • Wanneer er bij een eerste keuring vastgesteld is dat de installatie niet conform is.
  • Wanneer er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht aan de bestaande installatie.
  • Bij aanpassingswerken waarbij het verharde oppervlak met meer dan 40 m² wordt vergroot.
  • Bij vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid, op aanvraag van de rioolbeheerder.
  • Bij afkoppelingsprojecten: de aanleg van een gescheiden riolering op het openbaar domein.