Waarom mijn afvoer laten keuren?


Bij een keuring wordt gecontroleerd :
  • RWA (regenafvoer)
  • DWA (droogweerafvoer)
Volledig gescheiden zijn aangelegd: Nog teveel gebeurt het dat afvalwater in de RWA terechtkomt en regenwater in de DWA, hierdoor:
  • komt afvalwater via de RWA in de waterlopen terecht
  • wanneer teveel RWA in het afvalwater terecht komt, verdunt het afvalwater teveel dat naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt geleid en dus een mindere werking van de zuivering tot gevolg heeft
  • treden bij hevige neerslag overstorten in werking
  • kan door extreme neerslag mogelijk het rioolstelsel de aangevoerde hoeveelheid water niet meer aan waardoor er overstromingen kunnen ontstaan.