Veelgestelde vragen


Bij een keuring wordt gecontroleerd :
 • RWA (regenafvoer)
 • DWA (droogweerafvoer)
Volledig gescheiden zijn aangelegd: Nog teveel gebeurt het dat afvalwater in de RWA terechtkomt en regenwater in de DWA, hierdoor:
 • komt afvalwater via de RWA in de waterlopen terecht
 • wanneer teveel RWA in het afvalwater terecht komt, verdunt het afvalwater teveel dat naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt geleid en dus een mindere werking van de zuivering tot gevolg heeft
 • treden bij hevige neerslag overstorten in werking
 • kan door extreme neerslag mogelijk het rioolstelsel de aangevoerde hoeveelheid water niet meer aan waardoor er overstromingen kunnen ontstaan.
 • Wanneer er bij een eerste keuring vastgesteld is dat de installatie niet conform is.
 • Wanneer er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht aan de bestaande installatie.
 • Bij aanpassingswerken waarbij het verharde oppervlak met meer dan 40 m² wordt vergroot.
 • Bij vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid, op aanvraag van de rioolbeheerder.
 • Bij afkoppelingsprojecten: de aanleg van een gescheiden riolering op het openbaar domein.
Zo snel mogelijk: wanneer alle afvoerleidingen geplaatst zijn kan er reeds gekeurd worden.

Het vereenvoudigd de keuring wanneer de afvoerleidingen nog zichtbaar zijn.

Om uw keuring vlot en eenvoudig te laten verlopen is het nuttig als u volgende documenten ter beschikking heeft:
 • bouwplan of rioleringsplan
 • foto's van de rioleringen genomen tijdens de aanleg
 • bouwvergunning
 • correspondentie met uw rioolbeheerder
 • een lijst van de gebruikte materialen
 • kopie facturen materialen
 • technische fiches
 • Bij nieuwbouw is de keuring verplicht.
 • Bij herbouwen van een constructie: volledig afbreken of meer dan 40% van de buitenmuren van een constructie.
 • Bij verbouwen: aanpassingswerken waarbij het verharde oppervlak met meer dan 40 m² wordt vergroot.
 • Bij afkoppelingsprojecten: de aanleg van een gescheiden riolering op het openbaar domein.
 • Bij belangrijke wijzigingen: bv. De aanleg van een zwembad.
 • Na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid, op aanvraag van de rioolbeheerder.

In vlaanderen is het één van deze twee firma's

Een keuring is blijvend geldig, zolang er geen belangrijke wijzigingen gebeuren aan de bestaande toestand (bv.- De aanleg van een zwembad.):
 • Bij aanpassingswerken waarbij het verharde oppervlak met meer dan 40 m² wordt vergroot.
 • Bij vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid, op aanvraag van de rioolbeheerder.
 • Bij afkoppelingsprojecten: de aanleg van een gescheiden riolering op het openbaar domein.
 • De aanvrager of zijn vertegenwoordiger zijn aanwezig.
 • Alle inspectie openingen moeten vlot toegankelijk zijn en geopend door de aanvrager of zijn vertegenwoordiger.
 • Bouwplan of rioleringsplan is aanwezig
 • Eventueel foto’s van de riolering genomen tijdens de aanleg
 • De bouwvergunning
 • Correspondentie met uw rioolbeheerder
 • Kopie facturen van gebruikte materialen
 • Technische fiches van de gebruikte materialen